Category: ประเภทกุ้ง-กั้ง

ขนมจีบกุ้งเกรดพรีเมี่ยม ราคาลูกละ 10 บาท แป้งบาง ใช้เนื้อกุ้งแชบ๊วยทะเลล้วน ไม่ผสมแป้ง เนื้อแน่นกรอบ เด้งสู้ฟัน หอมกลิ่นน้ำมันงา

ขายส่งขนมจีบกุ้ง หมู ปู สูตรฮ่องกง เนื้อเด้งกรอบ รสชาติอร่อย หอมน้ำมันงา

ขนมจีบกุ้งเกรดพรีเมี่ยม ราคาลูกละ ...

กุ้งลายเสืออบเนยกระเทียม — at Sea Breeze พระราม6.

" data-medium-file="http://i1.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/กุ้งลายเสืออบเนยกระเทียม.jpg?fit=300%2C169" data-large-file="http://i1.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/กุ้งลายเสืออบเนยกระเทียม.jpg?fit=1024%2C576"/>

กุ้งลายเสืออบเนยกระเทียม

กุ้งลายเสืออบเนยกระเทียม — at Sea ...

กุ้งเป็นเผา @Sea Breeze Rama6

" data-medium-file="http://i0.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/กุ้งเป็นเผา.jpg?fit=300%2C169" data-large-file="http://i0.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/กุ้งเป็นเผา.jpg?fit=1024%2C576"/>

กุ้งเป็นเผา

กุ้งเป็นเผา

กั้งกระดาน @Sea Breeze Rama6

" data-medium-file="http://i2.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/กั้งกระดาน.jpg?fit=300%2C169" data-large-file="http://i2.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/กั้งกระดาน.jpg?fit=1024%2C576"/>

กั้งกระดาน

กั้งกระดาน

กุ้งผัดแปะก๊วย — at Sea Breeze พระราม6.

" data-medium-file="http://i2.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/03/กุ้งผัดแปะก๊วย.jpg?fit=300%2C169" data-large-file="http://i2.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/03/กุ้งผัดแปะก๊วย.jpg?fit=1024%2C576"/>

กุ้งผัดแปะก๊วย

กุ้งผัดแปะก๊วย — at Sea Breeze พระ...

Translate »