Category: ของว่าง กับแกล้ม

ขนมจีบกุ้งเกรดพรีเมี่ยม ราคาลูกละ 10 บาท แป้งบาง ใช้เนื้อกุ้งแชบ๊วยทะเลล้วน ไม่ผสมแป้ง เนื้อแน่นกรอบ เด้งสู้ฟัน หอมกลิ่นน้ำมันงา

ขายส่งขนมจีบกุ้ง หมู ปู สูตรฮ่องกง เนื้อเด้งกรอบ รสชาติอร่อย หอมน้ำมันงา

ขนมจีบกุ้งเกรดพรีเมี่ยม ราคาลูกละ ...

ยำไข่ปลาดุกทะเล

" data-medium-file="http://i0.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/ยำไข่ปลาดุกทะเล.jpg?fit=300%2C169" data-large-file="http://i0.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/ยำไข่ปลาดุกทะเล.jpg?fit=1024%2C576"/>

ยำไข่ปลาดุกทะเล

ยำไข่ปลาดุกทะเล

พล่าปลากุแล

" data-medium-file="http://i1.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/พล่าปลากุแล.jpg?fit=300%2C169" data-large-file="http://i1.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/พล่าปลากุแล.jpg?fit=1024%2C576"/>

พล่าปลากุแล

พล่าปลากุแล

พล่อพล่ากุ้ง @Sea Breeze พระราม6

" data-medium-file="http://i0.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/พล่ากุ้ง.jpg?fit=300%2C169" data-large-file="http://i0.wp.com/seabreezerama6.com/wp-content/uploads/2016/04/พล่ากุ้ง.jpg?fit=1024%2C576"/>

พล่ากุ้ง

พล่ากุ้ง @Sea Breeze พระราม6

Translate »